Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Arvskifte blankett Nordea – ladda ner här

Som dödsbodelägare ska du fylla i en blankett från Nordea för utbetalning av arvskifte. Du använder blanketten när arvet ska fördelas till flera personer. Nordea kräver att du skickar in arvskifteshandlingen. Alla i dödsboet måste skriva under. När blanketten för arvskifte har skickats in kommer en fördelning av dödsboets tillgångar i Nordea att påbörjas.

Information om hur arvet ska fördelas lämnas genom att du fyller i samtliga uppgifter i blanketten. I handlingen ska dödsboet ange den avlidnes namn och personnummer. Du ska även ange uppgifter till varje person i dödsboet. Är du ensam i dödsboet, då anger du dina uppgifter. Skicka sedan in blanketten till din bank.

Ladda ner arvskifte blanketten för Nordea här:

Arvskifte blankett för utbetalning av arv – flera dödsbodelägare (PDF)

Arvskifte blankett för utbetalning av arv – en dödsbodelägare (PDF)

Hur lång tid tar det för banken att betala ut ett arv? Om samtliga uppgifter är korrekt ifyllda tar det bar några månader. Se därför till att fylla i alla uppgifter rätt från början.

Okända tillgångar till efterlevande – valfri anhörig registrerar sig

När någon avlider är det viktigt att du registrerar dig som efterlevande. När du har registrerat dig får du ta del av den avlidnes post som vidarebefordras till dig, eventuella osynliga och framtida arv samt annan viktig information från myndigheter, banker och företag.

Här registrerar du dig i Efterlevanderegistret

Klicka här för att registrera dig som efterlevande.

Du anger för- och efternamn till den avliden samt personnummer. Du ska också ange dina uppgifter som efterlevande. Registrering tar cirka två minuter att genomföra.