Sommarerbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Arvskifte blankett Handelsbanken – ladda ner här

Som dödsbodelägare ska du fylla i en blankett från Handelsbanken för utbetalning av arvskifte. Du använder blanketten när arvet ska fördelas till flera personer. Handelsbanken kräver att du skickar in arvskifteshandlingen. Alla i dödsboet måste skriva under. När blanketten för arvskifte har skickats in kommer en fördelning av dödsboets tillgångar i Handelsbanken att påbörjas.

Information om hur arvet ska fördelas lämnas genom att du fyller i samtliga uppgifter i blanketten. I handlingen ska dödsboet ange den avlidnes namn och personnummer. Du ska även ange uppgifter till varje person i dödsboet. Är du ensam i dödsboet, då anger du dina uppgifter. Skicka sedan in blanketten till din bank.

Ladda ner arvskifte blanketten för Handelsbanken här:

Arvskifte blankett för utbetalning av arv samt andra handlingar.

Hur lång tid tar det för banken att betala ut ett arv? Om samtliga uppgifter är korrekt ifyllda tar det bar några månader. Se därför till att fylla i alla uppgifter rätt från början.

Okända tillgångar till efterlevande – valfri anhörig registrerar sig

När någon avlider är det viktigt att du registrerar dig som efterlevande. När du har registrerat dig får du ta del av den avlidnes engagemang. Exempelvis får du reda på tillgångar och post som vidarebefordras till dig, eventuella osynliga och framtida arv samt annan viktig information från myndigheter och företag.

Registrera dig som efterlevande online

  1. Registrera här

När en anhörig dör måste du själv registrera dödsfallet och dig som efterlevande, detta sker inte automatiskt. Vill du som efterlevande ta del av informationen som gäller den avlidne ska du registrera dig. Informationen är brev, eventuella utbetalning av arv och tillgångar och kommer från myndigheter, banker, företag och andra organisationer som den avlidne har haft engagemang med.