Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Ärver man skulder

I Sverige gäller svensk lag vilket bestäms till att du inte kan ärva skulder. Dock gäller vissa regler om du bor utomlands, vilket innebär att landet du bor i reglerar vad som gäller. Du kan läsa mer information om skulder och arvsrätt på den europeiska juridikportalen.

Det är skillnad på att du inte kan ärva skulder och att dödsboet har skulder. Om en person som avlider har skulder kan dödsboet få betalkrav och uppmanas att betala skulderna den avlidne har haft. Det innebär dock inte att du ärver några skulder.

Om det finns tillgångar i dödsboet kan du betala de krav som skickats till dödsboet. Finns det inga pengar kan du bara meddela den som har skickat kravet att det inte finns några pengar i dödsboet. Det är alltså dödsboet som kan ha skulder och inte du som efterlevande.

Registrera dig som efterlevande

Det är viktigt att du registrerar dig som efterlevande när en anhörig avlider. Du får reda på vilka meddelanden som skickas och kan innehålla information från banker, organisationer m.m.

Du registrerar dig online på Efterlevanderegistrets webbplats. När du registrerar dig får du brev och andra viktiga meddelanden. Dessutom kan osynliga arv i framtiden betalas ut till efterlevande som inte hittas direkt vid dödsfallet.

Här registrerar du dig

Klicka på länken här. Fyll i samtliga krav på uppgifter.