Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Ärva bostad utomlands

Information om att ärva en bostad utomlands och vilka lagar och regler som ska tillämpas. Enligt arvsförordningen ska lagen i det landet där den avlidne hade sin hemvist vid dödsfallet tillämpas som gäller arv av bostad. Det vill säga om personen hade sin hemvist i Sverige gäller lagarna i Sverige.

Kom ihåg att det dock kan finnas undantag, exempelvis om den avlidne har haft anknytning till landet bostaden finns eller till andra länder. Då kan reglerna från andra länder tillämpas. Detta kan vid svåra fall avgöras i domstol.

Om den avlidne alltså hade sin hemvist i Sverige ska svenska lagar alltid följas och då gäller den svenska ärvdabalken. Detta innebär att barn ärver sina föräldrar och maken ärver med ett förfoganderätt. Du kan läsa mer om vem som ärver först här.

Reglerna ovan gäller oavsett bostad. Det kan vara at ärva lägenhet utomlands, ärva villa utomlands eller ärva fastighet utomlands.

Viktigt att du som efterlevande registrerar dig för framtida arv m.m.

Du som är efterlevande och vill ta del av framtida arv, olika meddelande som rör den avlidne och mycket mer ska registrera dig i Efterlevanderegistret. Om det inte finns en registrera person som efterlevande går meddelanden förlorade då Efterlevanderegistret inte har en mottagande person som är efterlevande.

Du registrerar dig online

För att kunna registrera dig i Efterlevanderegistret följer du länken här. Registreringen tar endast några minuter och sker online.

Det finns ingen automatisering av registrering för efterlevande, detta bland annat på grund av att det kan finnas flera efterlevande. Anhöriga bestämmer själva om en eller flera av efterlevande ska registreras. Det är alltid bättre att flera anhöriga registrerar sig, detta om exempelvis en av de anhöriga skulle avlida.