Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Anmäla dödsfall till Finland

Information om hur du anmäler ett dödsfall som skett i Sverige till Finland. Många som är medborgare i Sverige är och medborgare i Finland, vilket gör det extra viktigt att du anmäler dödsfallet i det andra landet den avlidne var medborgare i. Här finns informationstext om att anmäla dödsfall till Finland.

Registrera dig i Efterlevanderegistret när en anhörig har avlidit.

Det finska systemet liknar Sverige och om någon avlider i ett annat land utanför Finland ska dödsfallet anmäla till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När myndigheten har fått information om dödsfallet utfärdas ett intyg som visar att personen har avlidit.

Anhöriga till finska medborgare som bor i Sverige och som har avlidit måste själva göra en anmälan om att ett dödsfall har skett. Sverige skickar inte automatiskt uppgifterna till Finland. För att kunna anmäla dödsfallet gör du det enligt anvisningarna nedan.

Så anmäler du dödsfallet till Finland
  • Börja med att gå in på webbplatsen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  • Du anmäler dödsfallet genom att göra en anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  • Om den avlidne har dubbla medborgarskap, alltså även finsk ska du göra en anmälan om dödsfallet till närmaste finska beskickning (ambassad)
  • Lämna in svensk motsvarighet till dödsattest i original (godkänns på svenska, finska och engelska)
  • Bifoga med pass på den avlidne, vilket är en stark rekommendation från finska myndigheter

För att dödsfallet ska kunna registreras i Finland måste den avlidnes identitet först kunna fastställas och att en utförligt dokumentation om dödsfallet kan uppvisas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att kunna styrka dödsorsaken kan du uppvisa dödsorsaksintyget som svenska läkare alltid utfärdar när en person avlider.

Glöm inte att registrera dig i Efterlevanderegistret

Du som är nära anhörig får meddelanden som rör den avlidne. Bland annat kan viktiga meddelanden komma från banker, försäkringar eller annat som skickas till den avlidne eller anhöriga. Vissa meddelanden kan avse framtida arvsutbetalningar.

Registrera dig i Efterlevanderegistret när en anhörig har avlidit.