Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Avsluta Facebook vid dödsfall

Här finns information om hur du avslutar ett Facebook konto för en avliden person. Om den avlidne har ställt in så att kontot tas bort permanent vid ett dödsfall, kan du direkt kontakta Facebook och meddela dödsfallet. När någon berättar om dödsfallet till Facebook tas allting bort: meddelanden, foton, inlägg, kommentarer, reaktion och alla annat. […]

Avsluta Spotify dödsfall – så gör du

När en person har avlidit är det viktigt att avsluta engagemang och meddela olika aktörer att dödsfallet har skett. För att kunna avsluta Spotify vid dödsfall kan du följa den stegvisa processen nedan. Glöm inte att meddela företag om dödsfallet – bland annat ska du registrera dödsfallet i Efterlevanderegistret om du som anhörig ska ta […]

Avsluta enskild firma vid dödsfall

Information till dig som ska avsluta enskild firma vid ett dödsfall. För att kunna avveckla en enskild firma när innehavaren har dött gäller vissa regler. Samtliga dödsbodelägare ska skriva under en anmälan om avregistrering när innehavaren av enskild firma har avlidit. Här nedan kan du se den stegvisa processen hur du ska göra. Glöm inte […]

Avsluta Kivra vid dödsfall

När en person avlider kan du avsluta personens engagemang med Kivra. Detta gör du genom att kontakta Kivra och berättar att personen inte längre lever. I Kivras villkor anges att Kivra förbehåller sig rätten att avsluta tjänsterna och all data 12 månader från dödsfallet. När en person har dött registrerar du dödsfallet och efterlevande i […]

Göra bouppteckning själv

Göra bouppteckning själv innebär att du behöver skicka in bouppteckningen senast fyra månader efter dödsfallet. När någon avlider ska du/ni som ska ärva göra en bouppteckning som visar vad den avlidne har i tillgångar och eventuella skulder. Det finns vissa regler som du måste förhålla dig till. Bland annat kan du registrera dödsfallet i Efterlevanderegistret […]